Obróbka części

Obróbka mechaniczna

 

Oferujemy dostawy kompletnie obrobionych mechanicznie odlewów żeliwnych i odlewów aluminiowych. Tym samym redukujemy koszty logistyki zabezpieczając jednocześnie wyższą jakość dostarczanych wyrobów.

Obróbka powierzchniowa

 

Odlewy żeliwne oraz odlewy aluminiowe poddajemy obróbce powierzchniowej zgodnie z życzeniem Klienta. Obróbkę powierzchniową możemy zastosować zarówno przed obróbką mechaniczną jak i po  traktując ją jako obróbkę wykańczającą.