Polityka jakości

Przedmiotem działalności Firmy GUSS-EX Sp. z o.o. są dostawy wytwarzanych seryjnie precyzyjnych części maszyn , urządzeń oraz części układów pojazdów mechanicznych będących komponentami wyrobów produkowanych przez klientów.

Naszym strategicznym celem jest dostarczyć Klientowi wyroby spełniające jego wymagania, oraz służyć fachową wiedzą i pomocą.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Zabezpieczenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  • Długotrwałe i dobre relacje z naszymi klientami.
  • Utrzymywanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami.
  • Szybkość działania, korzystne ceny i kompetencje kierownictwa oraz pracowników.
  • Profesjonalne i specjalistyczne doradztwo.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej naszych pracowników.

Miarą jakości naszych usług jest zadowolenie Klienta, dlatego dążymy do ich wykonywania tak, aby zaspokajały one oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Nasze cele realizujemy wdrażając profesjonale systemy informatyczne oraz system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Kierownictwo zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki do realizacji postanowień POLITYKI JAKOŚCI oraz deklaruje pełne zaangażowanie w proces doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Warszawa, 30.08.2009
Prezes Zarządu

dr inż. Ryszard Szostak

Certyfikat ISO 9001-2015 PL