Urządzenia – partnerzy

 • piece indukcyjne tyglowe
 • piece kanałowe podtrzymujące
 • piece zalewcze
 • urządzenia i systemy dla metalurgii miedzi i cynku
 • piece indukcyjne kanałowe topialne
 • indukcyjne piece bezrdzeniowe do topienia wiórów
 • linie formierskie z poziomym podziałem formy
 • stacje przerobu mas
 • linie formierskie z pionowym podziałem formy
 • strzelarki
 • oczyszczarki
 • kliny pneumatyczne
 • aparatura kontrolno-pomiarowa dla odlewnictwa
 • prasy brykietujące i balujące
 • kruszarki do bloków silnika i innych odlewów wielkogabarytowych
 • żeliwiaki
 • kokilarki