Castings and Forgings

Markets

Odlewy dla rolnictwa

Castings for agriculture

Motoryzacja

Automotive

Armatura Wodno-Kanalizacyjna

Water supply, sewage fittings

Maszyny i urządzenia

Machines and devices

Energetyka

Power engineering

Budownictwo

Construction

Kolejnictwo

Railway

Transport

Transport

Medycyna

Medicine