Maszyny odlewnicze

Formowanie odlewów

Systemy zalewania kadzią

Topienie

Oczyszczarki

Stacje przerobu mas

Strzelarki do rdzeni

prasa do złomu

Recykling złomu