Oczyszczarki

Nasze produkty

Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym typ „H”

Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym o pracy ciągłej typ „CH”

Śrutownice z taśmą nieckową typ „B”

Śrutownice do blach i profili typ „PAP”

Śrutownice tunelowe z szyną podwieszaną typ „TOR”

Śrutownice ze stołem obrotowym typ „T”

Śrutownice z taśmociągiem siatkowym typ „MC”

Śrutownice do prętów typ „BAR”

Śrutownice do rur typ „PIP”

Śrutownice do pojedynczej nitki drutu typ „SIW”

Śrutownice do butli gazowych typ „GAB”

Filtry odpylające typ „CDR”

Komory śrutownicze typ „KOM”

Śrutownice zastosowań specjalnych