Oczyszczarki

Śrutownice, komory śrutownicze i filtry odpylające:

Firma Guss-Ex dostarcza dla firm z branży odlewniczej i przemysłowej śrutownice różnego typu. Urządzenia wykorzystywane są do obróbki strumieniowo-ściernej, odlewów, elementów spawanych, odkuwek, itp. Zapewniamy kompleksową obsługę w celu usprawnienia procesów produkcyjnych.

Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym typ „H”

Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym o pracy ciągłej typ „CH”

Śrutownice z taśmą nieckową typ „B”

Śrutownice do blach i profili

Śrutownice do blach i profili typ „PAP”

Śrutownice tunelowe

Śrutownice tunelowe z szyną podwieszaną typ „TOR”

Śrutownice ze stołem obrotowym typ „T”

Śrutownice z taśmociągiem siatkowym typ „MC”

Śrutownice do prętów

Śrutownice do prętów typ „BAR”

Śrutownice do rur

Śrutownice do rur typ „PIP”

Śrutownice do pojedynczej nitki drutu typ „SIW”

Śrutownice do butli gazowych typ „GAB”

Filtry odpylające typ „CDR”

komory śrutownicze, kabiny śrutownicze

Komory śrutownicze typ „KOM”

Śrutownice zastosowań specjalnych