Formowanie odlewów

Linie formierskie

Każda formiernia KÜNKEL WAGNER jest jedyna w swoim rodzaju: tak różnorodna jak standardy naszych klientów.

Imponująca wydajność

Zapewniamy perfekcję.

Przemysł kolejowy i samochodowy wymaga od urządzeń produkcji, która efektywnie ukierunkowuje zasoby i energię na poprawę własnej konkurencyjności. Wymaga to inteligentnego systemu instalacji – zapewnionego przez innowacyjne maszyny firmy KW.

Każda formiernia KÜNKEL WAGNER jest jedyna w swoim rodzaju: tak różnorodna jak standardy naszych klientów.

W KÜNKEL WAGNER skupiamy się na Państwa celach: optimum dla Państwa w odniesieniu do inwestycji i przebiegu procesu, wraz z jakością formy od samego początku.

Największa możliwa niezawodność produkcji dzięki wysokiej powtarzalności.

Dzisiejszy zglobalizowany rynek wymaga większej wydajności przy użyciu najnowocześniejszych maszyn, które muszą być zapewnione, aby przekroczyć poprzednie standardy wydajności. Komponenty stają się coraz bardziej złożone, a tolerancje są coraz węższe. To konkurencyjne środowisko wymaga od firm przygotowania się i wyprzedzenia przyszłości. Alternatywa: Skorzystać z silnych kompetencji w KW. Z jednej strony obszerna oferta najbardziej innowacyjnych maszyn formierskich, a z drugiej strony precyzyjnie dopasowane do niej pełne know-how w zakresie przygotowania masy.

Produkcja seryjna o zwiększonej wydajności przy optymalnych kosztach.

Już na początku redukuje to ryzyko kompatybilności i daje Państwu znaczną przewagę technologiczną nad konkurencją przy niewielkich wahaniach wymiarowych i wąskiej tolerancji wagowej.

Koncepcja KW „kompletna instalacja” podkreśla nasze dążenie do technologicznego przywództwa: dostarczamy Państwu dokładnie przemyślane systemy spełniające Państwa specyficzne wymagania. Nasze modułowe komponenty charakteryzują się w szczególności wysokim stopniem niezawodności procesu, dyspozycyjnością oraz niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji.

One po prostu nie przestają działać: Długowieczność instalacji jest znakiem firmowym w KW.

Zalety linii formierskich KW

  • Przewymiarowanie i sztywność konstrukcji skutkująca bardzo długim czasem eksploatacji
  • Wysoka precyzja, krótkie przestoje
  • Najwyższa możliwa jakość formy nie angażująca personelu
  • Przyjazne dla obsługi, łatwe w utrzymaniu
  • Budowa modułowa ułatwiająca modernizację
  • Opcjonalny mechanizm testowania materiałów