Odlewy i odkuwki

Odlewy z żeliwa

Formowanie ręczne Formowanie maszynowe Odlewanie metodą traconego wosku Odlewanie metoda pełnej formy
(lost foam)
Odlewanie ciśnieniowe Odlewanie kokilowe
Żeliwo szare
Gatunki żeliwa szarego
Żeliwo szare z grafitem płatkowym wg PN EN1561
 PN- EN 1561  Specyfikacja DIN EN 1691 (stara nomenklatura)
 Oznaczenie materiału Numer  Oznaczenie materiału  Numer
EN-GJL-150 EN-JL 1020 GG-15 0.6015
EN-GJL-200 EN-JL 1030 GG-20 0.6020
EN-GJL-250 EN-JL 1040 GG-25 0.6025
EN-GJL-300 EN-JL 1050 GG-30 0.6030
Żeliwo sferoidalne
Gatunki żeliwa sferoidalnego
Żeliwo sferoidalne z grafitem kulkowym wg PN EN1563
PN-EN 1563   Specyfikacja DIN EN 1693 (stara nomenklatura)
 Oznaczenie materiału Numer  Oznaczenie materiału  Numer
EN-GJS-400-18 LT EN-JS 1025 GGG-40.3 0.7043
EN-GJS-400-18 EN-JS 1020
EN-GJS-400-15 EN-JS 1030 GGG-40 0.7040
EN-GJS-500-7 EN-JS 1050 GGG-50 0.7050
EN-GJS-600-3 EN-JS 1060 GGG-60 0.7060

Formowanie ręczne

Oferujemy pojedyncze sztuki i małe serie odlewów o wadze od 100 do 10000 kg wykonane w formach furanowych lub masach z bentonitem w formowaniu ręcznym lub częściowo zmechanizowanym.

Formowanie maszynowe

Oferujemy małe, średnie i duże serie odlewów o wadze  do 750kg, produkowane na automatycznych liniach formierskich z pionowym i poziomym podziałem formy.

Odlewanie metodą traconego wosku

Oferujemy odlewy precyzyjne przy wykorzystaniu metody traconego wosku, umożliwiającej osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności wymiarowej  dla odlewów bardzo odpowiedzialnych o małych szczegółach.