Odlewy i odkuwki

Odkuwki

GUSS-EX Sp. z o.o. oferuje odkuwki matrycowe, swobodnie i półswobodnie kute . Nasza oferta skierowana jest do klientów z przemysłu: wydobywczego, energetyki, kolejnictwa, petrochemicznego, stoczniowego i okrętowego, maszyn rolniczych, motoryzacji, transportu i budownictwa.
W zakresie wykonywanych odkuwek świadczymy usługi w zakresie obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej, śrutowania, gięcia oraz badań mechanicznych i nieniszczących. Nad jakością oferowanych odkuwek czuwa Dział Kontroli Jakości wyposażony w najnowocześniejsze przyrządy kontrolno-pomiarowe.

GUSS-EX Sp. z o.o. oferuje odkuwki:

  • matrycowe o wadze 0,2 do 60kg
  • półswobodnie kute o wadze do 6000kg
  • swobodnie kute o wadze do 6000kg

Oferujemy odkuwki z następujących materiałów: stali węglowych, stali stopowych, stopów miedzi i aluminium.
Odkuwki na życzenie klienta oferujemy w stanie: surowym, obrobionym cieplnie, obrobionym mechanicznie wraz z badaniami: własności mechanicznych, ultradźwiękowymi, metalograficznymi.

Wyposażenie kuźnicze obejmuje:

  • linie pras kuźniczych
  • kuźniarki
  • prasy mechaniczne 1000; 1300; 1600; 1800; 2500; 4000; 6300 T
  • prasy 500; 1250; 1600 T
  • cierno-śrubowe 150 T
  • młoty 1; 2,3; 5 T