Formowanie odlewów

Typy instalacji

Warianty rozmieszczenia urządzeń do formowania

Indywidualne rozwiązania.

Nasze przykłady rozplanowania formierni zorientowane są na potencjalne wymagania w zakresie dostępu do płyt modelowych i linii rdzeniowania.

Przekonujące koncepcje instalacji i pozytywne doświadczenia użytkowników: Jesteśmy dumni z naszej wiedzy na temat technologii procesów i budowy instalacji. Co możemy dla Państwa zrobić?

Stanowią one podstawę do projektowania układu wraz z dodatkowymi dostosowaniami wynikającymi ze specyfiki użytkownika. Te aspekty to: poziom linii formującej (poziom posadzki/poniżej), poziom osadzania rdzenia (niski/wysoki), rozmieszczenie linii (wspólnie/oddzielnie) i podparcie wózka modelowego (z/bez)

Układ 1

W przypadku średnio intensywnego rdzeniowania, dla średniej wielkości skrzyni:

Układ 2

Jak Układ 1 ale dla ciężkich rdzeni. Tutaj również połówka dolna i górna przenoszone są jedna po drugiej:

Układ 3

Klasyka – dla inwestycji greenfield, typowe dla odlewów motoryzacyjnych z ciężkimi rdzeniami:

Układ 4

Podobne do Układu 3 ale ze znacznie większą wydajnością ze względu na dwie formierki:

Układ 5

Do wytwarzania ogromnych form. KW ma wiele referencji wśród takich Klientów

Układ 6

Gdy dysponujemy małą powierzchnią. Polecany dla zakładów produkujących odlewy drogowe:

Układ 7

Umożliwia krok po kroku rozbudowywać instalację w przyszłości: