Przygotowanie masy formierskiej

Sito wieloboczne

Przesiewacz wielokątny KW

Inteligentne przesiewanie.

Nasz opatentowany proces separacji masy formierskiej wykorzystuje sita wielokątne do jak najszybszego oddzielenia masy rdzeniowej od masy świeżej, zapewniając wysoką wydajność.

Sito wieloboczne

Know-how w pracy: Przesiewacze wielokątne KÜNKEL WAGNER są najbardziej zaawansowane w swojej kategorii.

Natychmiast po usunięciu z odlewu zużyta masa formierska przechodzi przez separatory magnetyczne i jest przekazywana dalej do regeneracji. Następnie piasek poddawany jest obróbce granulometrycznej przez przesiewacz wieloboczny KW, który rozbija i usuwa grudy. Przesiewacz wieloboczny posiada innowacyjną konstrukcję geometryczną, która zapewnia maksymalną wytrzymałość fizyczną dla rygorystycznego procesu przesiewania bez konieczności stosowania wewnętrznych podpór.

Sito wieloboczne

Znaczna redukcja zawartości dodatków.

Piasek w przesiewaczu jest wzburzany przez rotację napędzaną przez zewnętrznie zamontowaną jednostkę napędową. Drobne, akceptowalne cząstki wpadają przez otwory sita, podczas gdy grube cząstki i bryły są zatrzymywane i odprowadzane na zewnątrz. Gorący i suchy piasek jest przenoszony do chłodni piasku, gdzie jest mieszany tylko z wodą i przenoszony do lejów magazynowych, podczas gdy wilgotny piasek z dużą zawartością bentonitu omija chłodnię piasku. Zwiększenie efektywności procesu przygotowania piasku nie jest problemem dla przesiewaczy poligonalnych KW.

Sito wieloboczne
Typy sita wielobocznego PS
typ Wydajność w t/h w zależności od wielkości oczka sita [mm] Napęd kW 50 Hz Odciągane powietrze m3/h Wsad [T] Waga łącznie dla 1,2 t/m3
10×10 12,5×12,5 15×15
PS 1 30-40 35-45 40-50 4,0 2.400 2,30 4,20
PS 2 45-55 55-65 60-70 5,5 3.600 2,85 5,75
PS 3 50-60 70-80 80-100 7,5 4.500 3,50 6,60
PS 4 120-150 130-160 150-170 11,0 5.800 4,25 10,05
PS 5 175-210 190-230 200-250 22,0 7.500 5,50 12,30
PS 6 225-275 250-310 260-350 30,0 9.000 6,50 18,50
PS 7 280-310 320-360 360-400 37,0 9.800 7,00 16,00