Przygotowanie masy formierskiej

Stacje przerobu mas

Najnowocześniejsze instalacje, produkty i rozwiązania

Masa formierska w najlepszym wydaniu.

Aby produkcja była niezawodna, opłacalna i przyjazna dla środowiska, procesy przygotowania masy formierskiej muszą być fachowo opracowane i przeprowadzone. Osiągana jakość piasku zależy od zastosowanych technologii obróbki.

Co jest kluczem do udanego przygotowania piasku? Właściwe wyposażenie do tego zadania: wysokowydajne urządzenia do przygotowania masy od KÜNKEL WAGNER.

Spełnienie najwyższych standardów dotyczących właściwości masy formierskiej, precyzji odlewu i ochrony środowiska.

Odlewnie przyszłości korzystają z naszej wieloaspektowej wiedzy.

Znamy wszystkie interfejsy pomiędzy procesami produkcji odlewów, masą formierską i procesami przygotowania masy. Rozumiemy, jak można je efektywnie wykorzystać, aby stworzyć w pełni zautomatyzowaną, bezproblemową pracę na długie lata.

Firma KW oferuje pełny pakiet know-how we wszystkich obszarach procesowych niezbędnych do niezawodnego przygotowania masy – włącznie z przesiewaniem, chłodzeniem, wstępnym mieszaniem, magazynowaniem i homogenizacją, kontrolą w trakcie procesu, mieszaniem, dozowaniem wody, magazynowaniem, jak również recyklingiem. Technologie przygotowania piasku firmy KW posiadają modułową konstrukcję, która umożliwia dostosowanie się do wymagań, co pozwala na uzyskanie optymalnych wyników. W ofercie znajdują się zarówno kompletne instalacje do przerobu masy, jak i poszczególne komponenty systemu, co stwarza pełne spektrum możliwości planowania. Uwzględnione są konfiguracje procesów KW dla separacji piasku świeżego i piasku rdzeniowego, koncepcje przygotowania, pomysły na oszczędzanie surowców, jak również strategie kontroli jakości, nadzoru i zarządzania danymi procesowymi online.

KW SPM główne zalety

  • Liderzy w separacji piasków świeżych i rdzeniowych, specjaliści w technologii masy formierskiej
  • Znajomość procesu na wskroś
  • Najwyższej jakości komponenty, zapewniona jakość
  • Wysoka wydajność, wysoki stopień wymieszania masy
  • Największa trwałość, łatwość obsługi
  • Innowacyjne rozwiązania, ciągły rozwój
  • Możliwość instalowania poszczególnych elementów systemu