Komory śrutownicze typ „KOM”

Komory śrutownicze typu „KOM” zostały zaprojektowane dla ręcznej lub automatycznej obróbki strumieniowo-ściernej różnych produktów, takich jak: elementy spawane, odlewy, odkuwki, wagony kolejowe, pojemniki, etc.

Produkty są śrutowane wewnątrz kabiny śrutowniczej za pomocą sprężonego powietrza, które wystrzeliwuje ścierniwo w kierunku obrabianych powierzchni za pomocą dyszy. Następnie mieszanka ścierniwa i materiał resztkowy spada do rynny z której jest automatycznie transportowany do podnośnika i oddzielacza powietrznego za pomocą zbieraka i ślimaka. W oddzielaczu następuje oczyszczenie ścierniwa, po czym spada ono do kolektora i jest gotowe do ponownego użycia. W komorze śrutowniczej wykorzystuje się następujące ścierniwo: stalowy śrut (okrągły lub łamany), kulki szklane, korund itp.

Komory śrutownicze

Właściwości

 • Komory śrutownicze typu „KOM” zostały zaprojektowane do obróbki produktów o dużych rozmiarach, znaczącej wadze i skomplikowanych kształtach
 • System transportu śrutu wykorzystujące zbieraki wymaga solidnych fundamentów
 • Zapewniamy minimalny poziom kurzu w komorze, jako że kurz powstający w procesie śrutowania zostaje usunięty za pomocą kasetowych łapaczy pyłu, podczas gdy świeże powietrze dostaje się do komory przez jej dach
 • Komora może być wyposażona w wózek transportowy lub podwieszaną szynę w celu ułatwienia manipulacji produktami
 • Możliwe jest częściowe lub całkowite zautomatyzowanie procedury śrutowania z wykorzystaniem automatycznych robotów
 • Stosowane są w procesach technologicznych takich jak: przygotowanie do dalszego zabezpieczenia powierzchni, matowanie, szorstkowanie, itp
 • Oferujemy szeroki zakres maszyn o różnych rozmiarach obszaru roboczego, jak również liczne akcesoria, co pozwala nam dostosować nasze produkty do wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

Dane Techniczne

Prócz wymienionych powyżej maszyn standardowych, oferujemy również gotowe śrutownice różnych wymiarów, jak również maszyny dostosowane do oczekiwań klienta, co pozwala nam na:

 • Dostosowanie wielkości komory
 • Dostosowanie liczby dysz
 • Możliwość automatyzacji procesu z wykorzystaniem robotów
 • Wyposażenie komory w wózek transportowy lub podwieszaną szynę