Śrutownice z taśmą nieckową typ „B”

Śrutownica bębnowa serii „B” zaprojektowane zostały do obróbki strumieniowo-ściernej produktów wytwarzanych tak masowo, jak i w krótszych seriach. Podstawowym zastosowaniem oczyszczarek wirnikowych jest obróbka strumieniowo-ścierna żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, odlewów staliwnych i aluminiowych, odlewów precyzyjnych, odkuwek oraz do gratowania produktów metalowych i niemetalowych. Oczyszczarki serii „B” produkowane są w dwu podstawowych wariantach: z gumową (R) bądź stalową (S) taśmą nieckową.

Stosowana w śrutownicach typu „B” taśma określana jest jako nieckowa z powodu specjalnego kształtu taśmy transportowej, zwiniętej w kształt niecki, do której wprowadzane są przeznaczone do obróbki produkty. Wsad może być ładowany do urządzenia ręcznie lub automatycznie za pomocą pojemnika skipowego w przypadku większych maszyn. W czasie obróbki strumieniowo-ściernej, wsad znajduje się w ciągłym ruchu na pętli taśmy nieckowej pod strumieniem stalowego ścierniwa wyrzucanego przez turbinę. Po zakończeniu cyklu obróbki, taśma zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku i wsad zostaje wyrzucony z maszyny.

Śrutownice bębnowe

Właściwości

 • Podczas obróbki ścierniwem, wsad znajduje się w ciągłym ruchu, powodując równomierne pokrycie strumieniem oraz wysokiej-jakości oczyszczenie wsadu o wszelkich kształtach.
 • Pomimo małych wymiarów, śrutownica bębnowa serii „B” zaprojektowane zostały do obróbki strumieniowo-ściernej produktów wytwarzanych masowo, niezależnie od ich materiału.
 • Oczyszczarka bębnowa typu „B” wyposażone w gumową taśmę zaprojektowano do obróbki wsadu o małych i średnich wymiarach (objętość wypełnienia od 40 do 720 l), a maszyny ze stalową taśmą przeznaczone są do obróbki wsadu o średnich i dużych wymiarach (objętość wypełnienia od 140 do 1000 l)
 • Oczyszczarki wirnikowe stosowane są w procesach technologicznych, takich jak: usuwanie piasku z odlewów, usuwania zgorzeliny po obróbce termicznej, czyszczenie powierzchni odkuwek i komponentów prasowanych, czyszczenie odlewów aluminiowych, szorstkowania, przygotowanie powierzchni do procesów ochronnych, gratowanie odlewów plastikowych, etc.
 • Większe maszyny wyposażone są w automatyczny pojemnik skipowy w ramach wyposażenia standardowego
 • Wszystkie nasze śrutownice mogą być wyposażone w system wyładunkowy (gumowy lub wibracyjny)
 • Oferujemy szeroki zakres maszyn o różnym przerobie i obsługujących różne objętości wypełnienia, jak również liczne akcesoria, co pozwala nam modyfikować nasze urządzenia zgodnie z potrzebami najbardziej wymagających klientów.
 • Nasze maszyny, dzięki wysokiej jakości i dobrej konstrukcji, stworzone są do pracy w najbardziej nawet wymagających środowiskach, takich jak odlewnie, kuźnie, itp.

Ścierniwo wystrzeliwywane sprężonym powietrzem

Śrutownice z taśmą nieckową – typ „B” – mogą być wyposażone w system rozprowadzający ścierniwo za pomocą sprężonego powietrza, w którego skład wchodzą jedna lub więcej dysze, które mocowane są do ruchomego systemu w celu obróbki strumieniowo-ściernej we wnętrzu śrutownicy.

Ten typ śrutownic zaprojektowany został dla wsadu, który obrabiany jest materiałem, który nie może być wystrzeliwany przez turbiny, takim jak: korund, perełki szklane, itp.

Dane Techniczne

Prócz wymienionych powyżej maszyn standardowych, oferujemy również gotowe maszyny różnych wymiarów, jak również maszyny dostosowane do oczekiwań klienta, co pozwala nam na:

 • Optymalny wybór mocy turbin
 • Dopasowanie pojemnika skipowego do stosowanych przez klienta palet
 • Zastosowanie system wyładunkowy (wibrujący lub gumowy) o różnym kierunku wyładunku i o różnych długościach
 • Dostosowanie szybkości obrotowej taśmy z regulacją częstotliwości
 • Wyposażenie turbiny w regulator częstotliwości
 • Wyposażenie maszynę w separator magnetyczny i sito wibracyjne
 • Dostosowanie maszynę do obróbki aluminium