Maszyny odlewnicze

System Transportu Metalu

Dane techniczne:

  • Pojemność kadzi: 500 – 4000 kg
  • Masa kadzi z metalem: 1000 – 12000 kg
  • Szybkość systemu: 8 cykli/godz. (w zależności od układu odlewni)
  • Wydajność systemu: zależna od wielkości kadzi
  • Zasilanie: 80 – 120 kW

Cykl automatyczny

Kadź automatycznie porusza się po całym obszarze, zgodnie z ustalonym cyklem i po wcześniej ustalonych trasach (do uzgodnienia). Ze względów bezpieczeństwa automatyczne ruchy muszą być nadzorowane przez Operatora.

Początek cyklu zależy od wybranej metody obróbki ciekłego żeliwa. W przypadku metody Tundish cykl rozpoczyna się od stacji dozowania dodatków stopowych, w przypadku stosowania drutu rdzeniowego cykl rozpoczyna się od rozlania pieca.

Dodawanie dodatków stopowych

Kadź jest automatycznie dostarczana przed stację dozowania dodatków stopowych. W przypadku współpracy z systemem DDS Euromac, dodatki stopowe są automatycznie podane do kadzi w ilości zależnej od informacji zebranych podczas analizy chemicznej metalu za pomocą spektrometru.

Wylewanie metalu z pieca

Kadź jest dostarczana przed piec będący w pozycji spoczynkowej. Gdy suwnica (kadź) osiągnie swoją pozycję, operacja rozlewania może się rozpocząć. Przechylenie pieca jest kontrolowane przez panel sterowania pieca (można omówić dodatkowe wdrożenie w oprogramowaniu), a system będzie monitorował dokładną ilość metalu w kadzi za pomocą czujników tensometrycznych zamontowanych na suwnicy.

Obróbka drutem rdzeniowym

Kiedy kadź jest wypełniona ciekłym metalem, suwnica przesuwa ją przed urządzenie do podawania drutu rdzeniowego gdzie obróbka może być przeprowadzona automatycznie. Maszyny do wprowadzania drutu rdzeniowego EUROMAC automatycznie dostarczą drut w odpowiedniej długości, obliczonej na podstawie analizy chemicznej otrzymanej ze spektrometru, tak by do kąpieli wprowadzić żądane ilości sferoidyzatora i/lub modyfikatora.

Odżużlanie

Po procesie pozapiecowej obróbki metalu należy usunąć żużel z powierzchni kąpieli. System jest zaprogramowany tak, aby dostarczyć kadź na Stanowisko Odżużlania, gdzie Operator może ręcznie wykonać wszystkie niezbędne operacje. Zaletą systemu jest położenie kadzi, ponieważ można ją ustawić na dowolną wysokości i dowolnie ją pochylić.

Urządzenia zalewcze

Jeśli metal jest gotowy do zalania form, System dostarcza kadź do stosowanego w Odlewni urządzenia zalewczego. Tutaj metal jest wylewany z kadzi i System może rozpocząć nowy cykl. Podczas wylewania metalu z kadzi układ PLC kontroluje jej położenie wzdłuż 5 osi. Dzięki temu wlewanie metalu do zalewarki lub pieca zalewczego jest bezpieczne.

Wylewnie metalu z kadzi do pieca

System jest zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić, w przypadku takiej konieczności, wylanie metalu z kadzi z powrotem do pieca.