Topienie

Rafinacja i dozowanie stopów Al.

Stacja Induga do rafinacji i dozowania aluminium składa się z dwóch indukcyjnych pieców tyglowych, każdy z urządzeniem odgazowującym oraz stanowiskiem ważenia kadzi. Sam piec jest zaprojektowany jako piec z krótką cewką. Może być przechylany hydraulicznie i dozuje dowolne masy metalu do precyzyjnie zważonych kadzi odlewniczych poprzez wylewkę syfonową w stałych czasach cyklu.

Urządzenia odgazowujące posiadają obrotową lancę, do której zassany jest wytop i jednocześnie przepuszczany jest gazem płuczącym. Cała stacja jest sterowana komputerowo iw pełni zautomatyzowana. Możliwe jest zatem przeprowadzenie odgazowania i rafinacji równolegle z dozowaniem. Rezultatem jest jednorodny, odgazowany i rafinowany stop, który jest odlewany w całkowicie automatycznym i ciągłym procesie operacyjnym.

Rafinacja i dozowanie stopów Al.