Topienie

Urządzenia do ładowania materiałów wsadowych

OTTO JUNKER oferuje szeroką gamę urządzeń do podawania wsadów w postaci gąsek lub złomu opartych na konstrukcji Thermcon. Te ładowarki wnoszą znaczący wkład w wydajność i bezpieczeństwo operacji wytopu aluminium.

Czas ładowania partii wynosi mniej niż trzy minuty. Materiał wsadowy można załadować daleko do pieca, dzięki czemu można wprowadzić jak największą ilość materiału na początku procesu topienia.

Maszyny wsadowe zostały zaprojektowane specjalnie dla istniejących lub nowych pieców i mogą być łączone z bardzo szerokimi (ponad 7 m) i długimi zbiornikami dla prawie wszystkich konstrukcji pieców. Szeroki pojemnik ma tę zaletę, że kruszenie wytłoczonego złomu staje się zbędne. Kontenery mogą być zamontowane na stałe na maszynie lub zaprojektowane jako mobilny element działającego systemu zbiórki złomu, co minimalizuje wysiłek związany z transportem ilości złomu.

Maszyna jest napędzana i obsługiwana w pełni hydraulicznie za pośrednictwem agregatu hydraulicznego zamontowanego na maszynie. System ważenia i komunikacji może być zintegrowany z nadrzędnym systemem SCADA.

Urządzenia do ładowania materiałów wsadowych