Topienie

Wielokomorowe piece topialne (recycling)

Wielokomorowe piece do topienia ze zintegrowaną obróbką spalin i odzyskiem ciepła do podgrzewania materiału wsadowego są dostarczane głównie do przemysłu aluminium wtórnego.

Instalacje te nadają się do przyjaznego dla środowiska recyklingu zanieczyszczonego aluminium. Spełniają lub przekraczają najsurowsze przepisy dotyczące kontroli zanieczyszczenia powietrza, również w odniesieniu do emisji dioksyn.

Wydajność topienia takich pieców może dochodzić do 10 t/h, w zależności od składu wsadu i zawartości kąpieli (zwykle od 50 do 130 t ciekłego metalu).

Możliwość podawania wsadu do trzech różnych komór:

Gąski z których wytwarzany jest zaczyn, za pomocą których korygowany jest skład chemiczny lub dla osiągnięcia poprawy szybkości topienia mogą być podawane na suchą rampę w komorze w której zainstalowane są palniki.

Złom luźny lub złom paczkowany może być ładowany do komory bocznej.

Wsad o niewielkich rozmiarach (po okrawaniu, tłoczeniu, wióry) można załadować do studni pieca.

Cyrkulację metalu pomiędzy komorami osiąga się za pomocą pomp elektromagnetycznych lub mechanicznych, w zależności od aplikacji lub budżetu projektu. Załadunek do komory bocznej może być wykonany za pomocą specjalnego urządzenia załadowczego którego konstrukcja zapewnia całkowitą szczelność procesu. Dzięki temu do hali produkcyjnej nie przedostają się żadne opary i dymy które za pomocą systemu wentylacji i dopalania doprowadzane są do filtrów odpylających.

Wielokomorowe piece topialne
Wielokomorowe piece topialne