Topienie

Piece indukcyjne próżniowe

W ofercie OTTO JUNKER znajdują się piece indukcyjne w wersji próżniowej. Oferowane są w dwóch wersjach: z próżnią niską i próżnią wysoką.
Pierwsza wersja charakteryzuje się specjalną cechą konstrukcyjną, w której podciśnienie ogranicza się tylko do rzeczywistej komory topienia.
Cewki indukcyjne z doprowadzeniami prądu i wody chłodzącej znajdują się poza próżnią, są swobodnie dostępne i przejrzyście rozmieszczone w otwartej atmosferze. Taka konstrukcja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy pieca. Pozwala uniknąć elektrycznych wyładowań jarzeniowych i nie wymaga skomplikowanych, próżnioszczelnych przepustów dla elektryczności i wody chłodzącej. Ponadto ta specjalna konstrukcja oznacza, że w hermetycznie zamkniętej przestrzeni nigdy nie może dojść do niebezpiecznego kontaktu wody chłodzącej i ciekłego metalu.

Typowymi zastosowaniami pieców próżniowych jest:

  • redukcja węgla w staliwie nierdzewnym
  • odtlenianie kąpieli staliwa nierdzewnego
  • odgazowanie kąpieli
  • destylacja próżniowa stopów (np. odcynkowanie)

Powietrze pomiędzy cewką pieca a jego wymurówką chroni próżnioszczelną, cylindryczną powłokę pieca przed przegrzaniem i jednocześnie umożliwia relatywnie łatwo monitorować stan wyłożenie dzięki możliwości zastosowania ciągłego pomiaru temperatury w kanałach powietrza chłodzącego na obwodzie.

Wersja druga to piec w którym próżnią objęty jest piec z komorą załadowczą i wylewem metalu. Cały piec znajduje się w komorze próżniowej lub jest częścią komory. Komora ta jest połączona z oddzielnymi komorami zalewania i ładowania. Komory te można opróżniać pojedynczo, dzięki czemu cały proces topienia i zalewania można przeprowadzić pod próżnią. Taka konstrukcja umożliwia spełnienie nawet najbardziej skomplikowanych wymagań hutniczych.

Dzięki tak prowadzonemu procesowi metalurgicznemu możliwe jest uzyskania stopów specjalnych lub superstopów znajdujących zastosowania w:

  • przemyśle kosmicznym
  • przemyśle lotniczym