Topienie

Piece przetrzymujące kanałowe

Indukcyjne piece kanałowe OTTO JUNKER znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie ciekły metal musi być przetrzymywany, przegrzewany lub rozlewany w dużych ilościach.

Poza tym duże piece przetrzymujące mogą być wykorzystywane do homogenizacji składu chemicznego różnych wytopów uzyskanych w żeliwiaku.

Stanowią najlepsze rozwiązanie gdy:

 • linia formierska ma zmienne zapotrzebowanie na ciekły metal
 • dla jak najlepszego wykorzystania topialni należy zapewnić stały odbiór metalu
 • umożliwia wykorzystanie topialni w godzinach pozaszczytowych

Główne zalety pieców kanałowych OTTO JUNKER:

 • wlew i wylew metalu poprzez oddzielne syfony
 • możliwe jednoczesne napełnianie pieca i wylewanie metalu z pieca do formy
 • minimalizacja kontaktu z tlenem atmosferycznym (brak żużla)
 • szybko wymienne chłodzone wodą induktory o mocach:
  – z jedną pętlą do 1200 kW
  – z dwiema pętlami do 2800 kW
 • kompaktowa zajmująca mało miejsca konstrukcja rozdzielni elektrycznej i kontrolnej zarówno w wersji sieciowej jak i z przetwornicą IGBT
 • możliwość przechyłu wstecznego ułatwiająca usuwanie żużla z powierzchni kąpieli