Topienie

Piece do cynkowania detali w porcjach

Indukcyjny piec kanałowy INDUGA oferuje doskonałe warunki do kierunkowej regulacji temperatury w szerokim zakresie. Dzięki naszemu doświadczeniu w aranżacji i projektowaniu kanału wzbudnika gwarantujemy bezpieczną pracę z pełną kompatybilnością i minimalnymi kosztami energii elektrycznej. W szczególności w tym piecu możliwe jest bezproblemowe cynkowanie wysokotemperaturowe w temperaturze około 620 stopni Celsjusza. Ponadto piec minimalizuje problem twardego cynku.

Rezultatem jest niska, specjalnie regulowana grubość warstwy poniżej 100 µm z dobrą przyczepnością i wysoką plastycznością. Dzięki naszym rozwiązaniom zminimalizowane są koszty materiałów a uzyskiwana opłacalność procesu jest wysoka.

Indukcyjny piec kanałowy oferuje również mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko ze względu na znikomą ilość tworzącego się popiołu cynkowego.