Topienie

Piece indukcyjne średniej częstotliwości

Piece indukcyjne średniej częstotliwości produkcji Otto Junker są wszechstronnymi i sprawdzonymi przez lata praktyki urządzeniami. Wśród Klientów cieszą się zasłużoną renomą.

Zaprojektowane są do topienia, przetrzymywania i odlewania wszelkich stopów żelaza. Wyrafinowany poziom techniczny rozwiązań przejawia się między innymi bardzo wysoką gęstością mocy dochodzącą do 1000 kW/t żeliwa lub staliwa. Jednocześnie piece zapewniają przyjazną dla użytkownika obsługę i automatyzację procesów a także możliwość zastosowania specyficznych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Oczywiście dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowanym rozwiązaniom piece OTTO JUNKER spełniają wszystkie przepisy prawne i standardy bezpieczeństwa dotyczące np. zabezpieczeń pasywnych i aktywnych, kompatybilność elektromagnetyczną oraz ochronę przed hałasem i emisją pyłów.

Właściwości techniczne Właściwości ekonomiczne
Wysoka szybkość topienia Wysoka wydajność energetyczna
Elastyczny proces topienia bez koniczności utrzymywania tzw. zaczynu Niskie koszty instalacji (kompaktowa budowa)
Łatwa zmiana gatunku topionego metalu Krótki czas uruchomienia (konstrukcja modułowa)
Szybkie uruchomienie Niskie koszty pracy dzięki wysokiej gęstości mocy i wysokiemu poziomowi automatyzacji procesu
Możliwość zastosowania technologii kilku częstotliwości lub mocy przesuniętej w fazie