Topienie

Urządzenia zalewcze

Piece zalewcze RGD/UGD wykonane są z cylindrycznego zbiornika z syfonem do wlewu metalu oraz dziobem do wylewania z mechanizmem zatyczki.

Możliwe są wersje grzane jak i zimne (bez induktora).

W przypadku zainstalowania pieca zimnego, możliwe jest jego przezbrojenie w przyszłości do wersji grzanej z induktorem kanałowym.

Syfon wlewowy i wylewowy mogą być położone względem siebie pod kątem 180° lub 90°. Zbiornik pieca może być hydraulicznie przechylany tak by opróżnić piec przez syfon wlewowy. Z jednego zbiornika można więc odlewać różne stopy.

W celu dostosowania pozycji wylewu metalu do położenia wlewu formy rama nośna pieca zainstalowana jest na podwójnym wózku umożliwiającym ruch pieca wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie osi (równolegle i prostopadle do osi przesuwu formy odlewniczej).

Wlewanie do formy odbywa się przy stałym poziomie metalu. Zapewnia to odpowiednio sterowany układ ciśnieniowy współpracujący z systemem zatyczki i dyszy wylewowej.

Właściwości techniczne Właściwości ekonomiczne
Dostępność żeliwa „gotowego” do zalania formy Zmniejszenie poziomu braków
Przetrzymywanie ciekłego metalu w odpowiedniej temperaturze Lepsze wykorzystanie metalu i kadzi
Zalewanie metalu bez żużla Wzrost wydajności dzięki lepszemu wykorzystaniu linii formierskiej
Automatyzacja procesu zalewania (system Teach-In lub oparty na kamerach) Uniezależnienie zalewania od topienia
Ułatwienie pracy dla personelu odlewni Obniżenie kosztów pracy
Poprawa własności metalu Poprawa warunków pracy
Wysoka powtarzalność procesu zalewania